Aktualności

Jadłospis

Jadłospis 04 - 08 czerwiec 2018r

Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy

Więcej...

Witamy w nowym roku szkolnym 2017/2018

Od 1 września 2017r. nasze przedszkole pracuje w godzinach od 5.30 do 16.30.

Plan katechezy

Więcej…

Historia

Trzyoddziałowe Przedszkole nr 2 wybudowano w czynie społecznym w latach 1977-1981 z inicjatywy Franciszka Biskupa - ówczesnego inspektora oświaty. Inwestorem nowej placówki był właśnie Inspektorat Oświaty w Orzeszu. Przedszkole powstało w dużej mierze dzięki wsparciu Huty Szkła i jej ówczesnego dyrektora Wacława Mroza oraz czynom społecznym.

Początkowo pracami budowlanymi kierował Józef Pytlik, po nim Zygmunt Kania. Nad inwestycją czuwał także Henryk Janua - inspektor nadzoru oraz Tadeusz Otremba - inspektor oświaty. Uroczystego otwarcia placówki dokonał 1 września 1981 r. Roman Krasoń - naczelnik Orzesza, a funkcję dyrektora objęła Maria Krupińska (do 31 grudnia 1985 r.). Później przedszkolem kierowała Kornelia Malik (od 1 stycznia 1986 do 31 sierpnia 1988 r.), a obecnie Alicja Geisler (od 1 września 1988 r.).

Huta Szkła nie tylko pomogła przy wybudowaniu przedszkola, ale także przez cały okres pełniła rolę zakładu opiekuńczego. Dzięki niej i ówczesnemu dyrektorowi Włodzimierzowi Biernatowi w placówce przeprowadzono remonty, zakupiono meble, organizowano wycieczki dla dzieci.

Od 1988r. prowadzona jest Kronika Przedszkola. W budynku placówki do 2017r. mieściła się filia Miejskiej Biblioteki Publicznej.